Απολυμάνσεις Πλοίων

Για την εταιρεία μας η εφαρμογή για απολυμάνσεις πλοίων, απεντόμωση πλοίων και μυοκτονία δεν είναι δύσκολη. Η πολύχρονη πείρα και εμπειρία μας ικανοποιεί ακόμη και τις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις. Οι απολυμαντές μας έχουν εκπαιδευτεί και εξειδικευτεί να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κατάσταση παρουσιαστεί σε οποιονδήποτε χώρο. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΑΦΩΝ … Read more