Περιοχές Απολυμάνσεων

Περιοχές Απολυμάνσεων

Η επιχείρηση μας εξυπηρετεί όλα τα προάστια της Αττικής με διαφορετικό τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης σε κάθε τομέα. Οι βασικοί τομείς είναι οι 5 παρακάτω: