Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία αποφράξεων Απολυμαντική Σταματίου – Πολιτικη Απορρητου Διαδικτυακου Τοπου

Τελευταία ενημέρωση 12/01/2013

Ο παρών διαδικτυακός τόπος λειτουργεί για λογαριασμό της εταιρείας Η εταιρία αποφράξεων Απολυμαντική Σταματίου.

Η πολιτική αυτή ισχύει για προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από εμάς, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Η συγκεκριμένη πολιτική καθορίζει τον τρόπο χρήσης και προστασίας τυχόν προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε κατά τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τη συγκεκριμένη πολιτική, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση και το τηλέφωνο που αναφέρονται ανωτέρω, προτού χρησιμοποιήσετε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.

Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται και για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να ελέγχετε ανά διαστήματα τη σελίδα αυτή, ώστε να διασφαλίζετε πως είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές.
Τι είδους προσωπικά στοιχεία συλλέγουμε;

Κατά γενικό κανόνα, μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο χωρίς να μας δίνετε καμία πληροφορία. Ωστόσο, σε ορισμένες σελίδες, θα σας ζητήσουμε κάποια προσωπικά σας στοιχεία. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται στη μορφή που καταχωρούνται στις σχετικές σελίδες του διαδικτυακού τόπου και μπορούν να συμπεριλαμβάνουν:

το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένης της ταχυδρομικής διεύθυνσης και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη θέση εργασίας σας (στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο εκ μέρους του εργοδότη σας), τους αριθμούς φαξ και τηλεφώνου σας
την ηλικία και το φύλο σας , τα προσωπικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντά σας, τα δημογραφικά στοιχεία σας και την άποψή σας για τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες μας.
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τυχόν απαιτούνται προκειμένου να έχετε πρόσβαση και/ή να χρησιμοποιείτε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και/ή/ τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.

Ορισμένα από τα στοιχεία που συλλέγουμε θα είναι «προσωπικά δεδομένα». Με αυτόν τον όρο νοούνται στοιχεία που σχετίζονται με εσάς και σας ταυτοποιούν. Δεν θα συλλέγουμε «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» από εσάς. Αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη φυλετική ή εθνική σας προέλευση, τις πολιτικές πεποιθήσεις σας, την υγεία σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, την κοινωνική πρόνοια, την ερωτική ζωή, τα σχετικά με τυχόν ποινικές διώξεις ή καταδίκες σας, καθώς και τη συμμετοχή σας σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

Σε αυτήν την πολιτική οι όροι «προσωπικά δεδομένα» και «προσωπικά στοιχεία» έχουν την ίδια έννοια

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και η συμπλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων, όπου αυτά ζητούνται, θα σημαίνει ότι συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων από εμάς, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου διαδικτυακού τόπου.

Τι κάνουμε με τα στοιχεία σας;

Τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία μας για τους ακόλουθους σκοπούς:

για να σας εγγράψουμε στον διαδικτυακό μας τόπο και να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες του (π.χ. η επεξεργασία τυχόν αναζητήσεων ή αιτημάτων για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας)
για να μπορούμε να παρακολουθούμε, να επανεξετάσουμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε,
για τη διατήρηση εσωτερικών αρχείων,
για σκοπούς μάρκετινγκ (βλ. παρακάτω ενότητα για το άμεσο μάρκετινγκ),
για να μπορούμε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης μαζί σας και για την εξυπηρέτησής σας στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής,
για να διεξάγουμε κληρώσεις, διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες και
για τυχόν πρόσληψή σας, εάν έχετε υποβάλει αίτηση για θέση εργασίας στην εταιρείας μας

Πώς συλλέγουμε αυτά τα στοιχεία;

Τα προσωπικά σας στοιχεία συλλέγονται με διάφορες μεθόδους, μεταξύ άλλων:

όταν τα καταχωρείτε στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο και
όταν μας τηλεφωνείτε ή επικοινωνείτε μαζί μας με άλλα μέσα, πέραν από τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για το διάστημα που απαιτεί ο προβλεπόμενος σκοπός χρήσης τους ή/και η εφαρμοστέα νομοθεσία.

Δεν θα συλλέγουμε έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό πληροφοριών από εσάς, ούτε πληροφορίες που δεν σχετίζονται με τους προβλεπόμενους σκοπούς χρήσης.

Τι γίνεται με τα ανώνυμα στοιχεία;

Μπορούμε να συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες τεχνικής φύσεως οι οποίες δεν μπορούν να σας ταυτοποιήσουν κατά τη σύνδεσή σας σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Ένα παράδειγμα είναι το domain name μιας άλλης ιστοσελίδας από την οποία συνδεθήκατε σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Η συγκέντρωση αυτών των πληροφοριών μας βοηθά να καθορίσουμε τις προτιμήσεις πλοήγησης του χρήστη του διαδικτυακού τόπου. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς εσωτερικής χρήσης, ώστε να μπορούμε να συγκεντρώνουμε στατιστικά στοιχεία για δημογραφικά στοιχεία, για τη συμπεριφορά και για τα ενδιαφέροντά σας.

Τι ισχύει για στοιχεία σχετικά με παιδιά;

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας απευθύνεται σε ενήλικες και δεν έχει καταρχήν σχεδιαστεί προς χρήση από ανηλίκους.

Ενθαρρύνουμε όλους τους γονείς και κηδεμόνες να καθοδηγούν τα παιδιά τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων όταν εξερευνούν το Διαδίκτυο. Δεν συγκεντρώνουμε (μέσω του διαδικτυακού μας τόπου ή με άλλα μέσα) πληροφορίες που σχετίζονται ή προέρχονται από παιδιά, αν δεν έχουμε τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα. Αν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι κάποιο παιδί, το οποίο χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, είναι χρήστης του διαδικτυακού τόπου μας, θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να διαγραφούν στο συντομότερο δυνατό διάστημα τυχόν στοιχεία που καταχωρήθηκαν από το παιδί και για να διασφαλίσουμε ότι τέτοιου είδους στοιχεία δεν θα κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε άλλο και ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία μας (στο πλαίσιο του άμεσου μάρκετινγκ ή για άλλους σκοπούς). Αν υποπέσει στην αντίληψή σας ότι κάποιο παιδί έχει υποβάλει προσωπικά του στοιχεία μέσω του διαδικτυακού μας τόπου χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους τρόπους που επισημαίνονται στην αρχή της παρούσας πολιτικής.

Σε ποιους γνωστοποιούμε τα στοιχεία σας;

Τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να κοινοποιούνται στους εξής (οι οποίοι ενδέχεται να τα επεξεργάζονται περαιτέρω, σύμφωνα με την κατά τόπο ισχύουσα νομοθεσία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων):

σε άλλες εταιρείες του ομίλου Η εταιρία αποφράξεων Απολυμαντική Σταματίου,
σε οποιονδήποτε τρίτο απαιτείται από το νόμο,
σε οποιονδήποτε τρίτο τυχόν εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό μας.

Στην περίπτωση που γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας στοιχεία σε οποιονδήποτε τρίτο, κατά τα ανωτέρω, η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει , ότι υπάρχουν οι απαραίτητεςσυμβατικές διατάξεις που εγγυώνται ότι το τρίτο μέρος:

δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για κανέναν άλλο σκοπό πέραν από εκείνους που διευκρινίζουμε και αυτούς που επισημαίνονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου διαδικτυακού τόπου και
έχει εφαρμόσει κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και η τυχαία απώλεια ή καταστροφή ή αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων.

Αν διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε εταιρεία του ομίλου Η εταιρία αποφράξεων Απολυμαντική Σταματίου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, κατά τα ανωτέρω, που βρίσκεται σε χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαβίβαση θα γίνει σύμφωνα με τη νομοθεσία περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των προσωπικών σας στοιχείων.

Θα λάβουμε όλες τις εύλογες προφυλάξεις προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το προσωπικό και οι υπάλληλοί μας, που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά σας στοιχεία, έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση και ότι θα επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες σε αυστηρή συμμόρφωση με την παρούσα πολιτική απορρήτου διαδικτυακού τόπου και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα παραπάνω, πέραν των προβλεπόμενων από το νόμο κυρώσεων, θα λαμβάνουμε τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα έναντι του προσωπικού και των υπαλλήλων μας.

Το άμεσο μάρκετινγκ και οι προτιμήσεις σας
1. Άμεσο μάρκετινγκ

Εφόσον δεν έχετε αντίρρηση, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά σας στοιχεία για να σας ενημερώσουμε σχετικά με προϊόντα, προωθητικές ενέργειες και ειδικές προσφορές ή για να σας παράσχουμε άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Μπορούμε να σας παράσχουμε τέτοιου είδους πληροφορίες:

μέσω email,
μέσω τηλεφώνου (με συμπεριλαμβανόμενες τις αυτόματες κλήσεις, δηλαδή κλήσεις που παραδίδουν ένα προηχογραφημένο μήνυμα διαφημιστικού περιεχομένου στο τηλέφωνό σας),
μέσω μηνυμάτων κειμένου SMS και/ή άλλων ηλεκτρονικών μηνυμάτων οποιασδήποτε μορφής (συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων MMS, μηνυμάτων εικόνας, μηνυμάτων βίντεο, άμεσων μηνυμάτων και μηνυμάτων επόμενης γενιάς) και/ή
με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.

Πώς να λάβετε αντίγραφα ή να τροποποιήσετε προσωπικά σας στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει

Βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά σας στοιχεία που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε και τους τρόπους επεξεργασίας τους εφόσον απευθυνθείτε στη διεύθυνση και/ή στο τηλέφωνο που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας με την καταβολή της από το νόμο προβλεπόμενης χρέωσης. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να προβάλετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Θα συμμορφωθούμε άμεσα με το αίτημά σας, εντός της νόμιμης προθεσμίας από τη λήψη του.

Βοηθήστε μας να διασφαλίσουμε ότι τα αρχειοθετημένα προσωπικά σας στοιχεία είναι ακριβή και ενημερωμένα. Αν πιστεύετε ότι τυχόν προσωπικά σας στοιχεία, που έχουμε στην κατοχή μας, είναι λανθασμένα ή ελλιπή, απευθυνθείτε στη διεύθυνση και/ή στο τηλέφωνο που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. Θα διορθώσουμε ή θα ενημερώσουμε τυχόν προσωπικά σας στοιχεία το συντομότερο δυνατό.

Τι κάνουμε για να προστατεύσουμε τα στοιχεία σας;

Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα στοιχεία σας να είναι ασφαλή. Προκειμένου να αποφεύγεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, παραποίηση, καταστροφή ή κοινοποίηση των στοιχείων, έχουμε εφαρμόσει κατάλληλες τεχνικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και ασφάλεια των πληροφοριών που συλλέγουμε μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου. Αυτές εφαρμόστηκαν με σκοπό να προλαμβάνεται η μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και η τυχαία απώλεια ή καταστροφή ή αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιδιώκουμε την ασφάλεια των στοιχείων σας:

χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση όπου κρίνεται κατάλληλο,
χρησιμοποιώντας προστασία μέσω κωδικού πρόσβασης όπου κρίνεται κατάλληλο και
περιορίζοντας την πρόσβαση στα στοιχεία σας (για παράδειγμα, μόνο το προσωπικό ή οι υπάλληλοί μας που χρειάζονται τα στοιχεία για τους προαναφερόμενους σκοπούς θα έχουν πρόσβαση σε αυτά).

Σύνδεση

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να συνδέεται με άλλους διαδικτυακούς τόπους που είναι πέρα από τον έλεγχό μας, καθώς και άλλοι διαδικτυακοί τόποι που είναι πέρα από τον έλεγχό μας μπορούν να συνδέονται με αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ο διαδικτυακός μας τόπος συνδέεται μόνο με διαδικτυακούς τόπους που τηρούν τα ίδια μέτρα για το απόρρητο και την ασφάλεια, δεν ευθυνόμαστε για την προστασία και το απόρρητο τυχόν στοιχείων που παρέχετε σε άλλες ιστοσελίδες από τη στιγμή που θα εγκαταλείψετε τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάζετε την ισχύουσα δήλωση περί απορρήτου στους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους.

Cookies και web beacons

Χρησιμοποιούμε cookies για ορισμένες περιοχές του διαδικτυακού τόπου μας. Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με το σκληρό σας δίσκο ή τον browser που χρησιμοποιείτε. Τα cookies δεν προκαλούν οποιαδήποτε ζημία στον υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς ούτε συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς. Μέσω αυτών, ο διαδικτυακός τόπος αναγνωρίζει ότι τον έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν. Τα cookies μάς βοηθούν να καταλάβουμε ποιες είναι οι δημοφιλέστερες ενότητες του διαδικτυακού τόπου, καθώς μας επιτρέπουν να δούμε σε ποιες σελίδες μπαίνουν οι επισκέπτες και πόσο χρόνο ξοδεύουν σε αυτές. Μελετώντας αυτά τα στοιχεία, μπορούμε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις απαιτήσεις σας και να σας προσφέρουμε μια πιο προσαρμοσμένη σε εσάς υπηρεσία. Για παράδειγμα, τα cookies μάς επιτρέπουν να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που θα εμφανιστούν στην επόμενη επίσκεψή σας σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο θα αντιστοιχούν με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του browser που χρησιμοποιείτε, ώστε να γίνονται δεκτά όλα τα cookies, να απορρίπτονται όλα τα cookies ή να ενημερώνεστε όταν αποστέλλεται κάποιο cookie. Κάθε browser είναι διαφορετικός, συνεπώς ελέγξτε το μενού «Βοήθεια» του browser που χρησιμοποιείτε για να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer της Microsoft, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε τα cookies επιλέγοντας «Εργαλεία/Επιλογές Internet» και επανεξετάζοντας τις ρυθμίσεις σας σχετικά με το απόρρητο ή επιλέγοντας «Διαγραφή Cookies». Ωστόσο, λάβετε υπόψη σας ότι αυτός ο διαδικτυακός τόπος είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με cookies και η τυχόν απενεργοποίησή τους μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο χρήσης του, με αποτέλεσμα να μην μπορείτε να επωφεληθείτε πλήρως από όλες τις λειτουργίες του.

Ο διαδικτυακός τόπος καθώς και οι επικοινωνίες που δημιουργούνται από τη χρήση και/ή την εγγραφή σε αυτόν, όπως προωθητικά emails, ενδέχεται να περιέχουν ηλεκτρονικές εικόνες γνωστές ως “web beacons”. Κατά γενικό κανόνα, τα web beacons λειτουργούν σε συνδυασμό με τα cookies και ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε μαζί με cookies (για παράδειγμα):

για να μετρήσουμε τον αριθμό επισκεπτών σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο,
για να δούμε αν ενεργήσατε σε σχέση με κάποιο email ή κάνατε κλικ σε κάποιον σύνδεσμο, για παράδειγμα όπου υφίσταται κάποιος όρος συμμετοχής σε διαγωνισμό,
για να ανακαλύψουμε πόσο επιτυχημένη ήταν μια συγκεκριμένη καμπάνια μάρκετινγκ ή ένας διαγωνισμός,
για να καθορίσουμε τα επίπεδα ενδιαφέροντος για ειδικά στοιχεία ή θέματα σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο ή για ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο,
για να εκτιμήσουμε αν οι διαφημίσεις ή οι διαγωνισμοί οδηγούν σε πωλήσεις και/ή
για να κατανοήσουμε πόσο δημοφιλές είναι ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και πώς ποικίλλουν τα επίπεδα ενδιαφέροντος μεταξύ συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών της Η εταιρία αποφράξεων Απολυμαντική Σταματίου.