ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Οι χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως αρτοποιεία, εστιατόρια, καφετέριες, κρεοπωλεία, παντοπωλείο αλλά και όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών σύμφωνα με το σχέδιο Υγειονομικής Διάταξης 29/03/2016 υποχρεούνται να διαθέτουν φάκελο παρασιτοκτονίας (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ) με τις κατόψεις και τα διαγράμματα ροής των εργασιών της επιχείρησης. Η υγειονομική υπηρεσία, που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, είναι μια κρατική υπηρεσία που διενεργεί ελέγχους για το κατά πόσο μια επιχείρηση τηρεί φάκελο παρασιτοκτονίας. Στην περίπτωση που μια επιχείρηση υγειονομικού ελέγχου δεν τηρεί τις προδιαγραφές μπορεί να αντιμετωπίσει πρόστιμα.

Αποσπάσματα από το σχέδιο Υγειονομικής Διάταξης 29/03/2016 για ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

 • Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων, θα πρέπει να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων που παράγουν ή διαχειρίζονται. Οι απαιτήσεις υγιεινής έχουν σχέση με τις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, τον εξοπλισμό που αυτή χρησιμοποιεί, την υγιεινή και την εκπαίδευση του προσωπικού, τα προγράμματα καθαρισμού – απολύμανσης και απεντόμωσης – μυοκτονίας, αλλά και με τις διαδικασίες που ακολουθεί η επιχείρηση.
 • Πρέπει να παρέχει δυνατότητα εύκολου, αποτελεσματικού καθαρισμού και απολύμανσης. Για το λόγο αυτό, οι ενώσεις των δαπέδων με τους τοίχους πρέπει να αποτρέπουν τη συσσώρευση ρύπων, με συμπαγή κατασκευή ώστε να μη δημιουργείται κενό όπου μπορεί να φωλιάσουν έντομα υγειονομικής σημασίας (μυρμήγκια, κατσαρίδες κλπ) ή τρωκτικά.
 • Τα σιφώνια ή τα φρεάτια να εξασφαλίζουν την αποτροπή εισόδου εντόμων (π.χ. με χρήση σχαρών ή σητών μικρής διατομής ή με άλλο αποδεκτό τρόπο) και δε θα επιτρέπουν τη διαφυγή οσμών. Να υπάρχει μέριμνα για την πρόληψη τυχόν αντεπιστροφής των λυμάτων.
 • Αν υπάρχει μηχανή παρασκευής πάγου, αυτή πρέπει να είναι εγκατεστημένη σε χώρο εντός της επιχείρησης που δε θα επιτρέπει την επιμόλυνση του πάγου. Τα εσωτερικά τοιχώματα αυτής που έρχονται σε επαφή με τον πάγο, να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση και να ακολουθείται πρόγραμμα υγειονομικής συντήρησης με πιστοποιητικό καθαρισμού και απολύμανσης.
 • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ. Περιέχει το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης της επιχείρησης τροφίμων και ποτών καθώς και των οχημάτων μεταφοράς τροφίμων και ποτών, τα χρησιμοποιούμενα καθαριστικά και απολυμαντικά, με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, για τη χρήση τους, σε χώρους τροφίμων.
 • ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ. Περιέχει τη σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών, τις εγκρίσεις κυκλοφορίας και τις τεχνικές προδιαγραφές των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται, το πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων, κάτοψη ή σκαρίφημα της επιχείρησης όπου θα απεικονίζονται οι δολωματικοί σταθμοί ή οι σταθμοί παρακολούθησης που έχουν τοποθετηθεί και τα έντυπα αποτελεσματικότητας/τεκμηρίωσης των εφαρμογών.

Πιο συγκεκριμένα ο φάκελος παρασιτοκτονίας περιλαμβάνει:

 • Σύμβαση με εταιρεία καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών
 • Εγκρίσεις κυκλοφορίας και προδιαγραφές των σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται
 • Κάτοψη ή σκαρίφημα της επιχείρησης όπου απεικονίζονται οι δολωματικοί σταθμοί
 • Στοιχεία υπεύθυνου επιστήμονα
 • Πιστοποιητικό απεντόμωσης – μυοκτονίας

Τον φάκελο παρασιτοκτονίας τον φτιάχνουν και τον ολοκληρώνουν οι επιστημονικοί υπεύθυνοί μας. Εσείς απλά ακολουθείτε τις υποδείξεις και τις συμβουλές μας.

Συχνότητα εφαρμογών για ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Η συχνότητα των εφαρμογών απεντόμωσης και μυοκτονίας εξαρτώνται από τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και τα προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν. Θα συζητήσουμε μαζί σας και θα σας προτείνουμε αυτό που είναι καλύτερο για την επιχείρησή σας.

Μέθοδοι παρασιτοκτονιών

 • Απεντόμωση – απολύμανση με τη μέθοδο του ψεκασμού, της εκνέφωσης και του καπνισμού για όλα τα παράσιτα.
 • Απεντόμωση με τη χρησιμοποίηση gel και υπολειμματικών ψεκασμών απεντόμωσης.
 • Μυοκτονία με τη χρήση δολωματικών σταθμών, με δολώματα, μεταλλικών σταθμών με κόλλα, μηχανικών παγίδων και σταθμών πολλαπλής σύλληψης.

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ – ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Κόστος για ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Το κόστος για την ετοιμασία του φακέλου παρασιτοκτονίας είναι δωρεάν. Το κόστος για την εφαρμογή απεντόμωσης, απολύμανσης μυοκτονίας εξαρτάται από τα τετραγωνικά της επιχείρησης και τα εύρος των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε.

Αν είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος επικοινωνήστε με την εταιρεία μας για να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε το πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.

Ο σωστός προγραμματισμός για τις δικές σας ανάγκες επιτυγχάνεται με την υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων.

ΕΠΕΙΔΗ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΗ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ ΣΕ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Έντομα – Τρωκτικά – Παράσιτα

Διαθέσιμοι 24 ώρες – 365 ημέρες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ