Απολυμάνσεις Σχολικών Κτιρίων

Απολυμάνσεις Σχολικών Κτιρίων

Απολυμάνσεις Σχολικών Κτιρίων

Οι ανησυχίες του κοινού σχετικά με την υγεία και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που συνδέονται με τις χημικές ουσίες αυξάνονται, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται παιδιά. Δεδομένου ότι το κοινό αποκτά  όλο και πιο μεγάλη επίγνωση των κινδύνων για την υγεία και την περιβαλλοντική επιβάρυνση  που μπορεί να δημιουργήσει μια απολύμανση, απεντόμωση ή μυοκτονία. Το ενδιαφέρον για μια εξίσου αποτελεσματική εναλλακτική λύση ελέγχου των παρασίτων έχει αυξηθεί.

Διευθυντές σχολείων και άλλα πρόσωπα που έχουν αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων σχετικά με τον  ελέγχου των παρασίτων σε σχολικά κτίρια  θα πρέπει να γνωρίζουν όλες τις επιλογές ελέγχου των παρασίτων που έχουν στη διάθεσή τους. Είναι προς το συμφέρον όλων να μειωθεί η  έκθεση σε δυνητικά επιβλαβείς χημικές ουσίες,.

Μια απολύμανση βοηθάει να μειωθεί ο ενδεχόμενος κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου και για την προστασία από μια σημαντική απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Παρεμποδίζει την απώλεια ή φθορά των δομών ή την περιουσία του σχολείου. Αποτρέψτε τα παράσιτα από την εξάπλωση στην κοινότητα ή φυτικών και ζωικών πληθυσμών. Βελτιώστε την ποιότητα της ζωής για τους φοιτητές και το προσωπικό. Δρούμε προληπτικά και αναλαμβάνουμε και τον έλεγχο των φυτικών παρασίτων που αναπτύσσονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το ποδοσφαιρικό γήπεδο, το σκάμα και τους υπόλοιπους χώρους πράσινου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια οικονομική προσφορά προσαρμοσμένη στη δικιά σας περίπτωση.

Απολυμάνσεις – Απεντομώσεις σε σχολεία

Στόχος των απολυμάνσεων είναι η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υγιεινής και η
μείωση του κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών σε ευαίσθητους χώρους
όπου υπάρχουν πολλά άτομα όπως τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί. Για τον
λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος
απολύμανσης – μικροβιοκτονίας. Ο ρόλος μιας τέτοιας εφαρμογής είναι η μείωση σε
αποδεκτά επίπεδα του μικροβιακού φορτίου.
Η απεντόμωση σκοπεύει να συμβάλλει στην καταπολέμηση παντός είδους
ανεπιθύμητων εντόμων η παρουσία των οποίων ενδέχεται να δημιουργήσει εστίες
μόλυνσης σε κτίρια και να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον και την
εκπαιδευτική διαδικασία.
Σχετικά με τα φάρμακα και σκευάσματα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν
σημειώνονται τα εξής:
•Τα απολυμαντικά θα έχουν απορρυπαντικές ιδιότητες, θα πρέπει να είναι κατάλληλα
για χρήση σε επιφάνειες με ιδιαιτέρα υψηλό μικροβιακό φορτίο, ιοκτόνο-
μικροβιοκτόνο δράση σε μύκητες-βακτηρίδια, ιούς καθώς και σπόρους μυκήτων. Δεν
θα πρέπει να καταστρέφουν ή να αλλοιώνουν τις επιφάνειες και τα αντικείμενα με τα
οποία έρχονται σε επαφή. Τέλος να είναι πλήρως βιοδιασπόμενο.
•Τα εντομοκτόνα θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους, με άμεση δράση και γρήγορη έκλυση και είσοδο της δραστικής
ουσίας. Πρέπει να έχουν μεγάλη διάρκεια δράσης αλλά κυρίως μικρή οξεία τοξικότητα.
Όπως και παραπάνω θα πρέπει απαρέγκλιτα να είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ.

Μυοκτονίες σε σχολεία

Οι εργασίες μυοκτονίας αφορούν τη μείωση και τον έλεγχο του αριθμού των τρωκτικών και
στόχο τη διατήρηση της υγιεινής και τη προστασία παιδιών και εργαζομένων.
Εν δυνάμει χώροι εφαρμογής είναι τα σχολικά κτήρια και οι παιδικοί σταθμοί καθώς και τα
Δημοτικά κτήρια που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στους
χώρους θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο αυτοψίες για την εκτίμηση της κατάστασης
και θα προταθούν τα αναγκαία μέτρα.
Η καταπολέμηση των τρωκτικών θα γίνει, με την τοποθέτηση δολωματικών σταθμών στους
χώρους και σε σημεία τα οποία θα είναι προσεκτικά επιλεγμένα, και καθορισμένα, επισκέψιμα,
τακτικά επιθεωρήσιμα, και αποτυπωμένα σε κάτοψη του χώρου.
Οι δραστικές ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν για τη μυοκτονία θα πρέπει να έχουν την
έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σε κάθε περίπτωση οι παγίδες (δολωματικοί σταθμοί) δεν πρέπει να αποτελούν κίνδυνο για τα
προϊόντα που διατηρούνται ή αποθηκεύονται στους χώρους αυτούς. Ακόμα όσο αφορά τους
δολωματικούς σταθμούς θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•Εύκολοι στη χρήση με κλειδί ασφαλείας (οδηγία 43/93 Ε.Ε)
•Κατασκευασμένοι από ανθεκτικό πρωτογενές πλαστικό
•Διατήρηση της ελκυστικότητας του δολώματος για μεγάλο χρονικό διάστημα
•Αποφυγή πρόσληψης δολώματος από άλλα ζώα που δεν είναι στόχος εξόντωσης
•Κατάλληλη εσωτερική κατασκευή ώστε το τρωκτικό να οδηγείται κατευθείαν στο δόλωμα
•Ιδανικό άνοιγμα οπής για όλα τα είδη τρωκτικών
•Αποσπώμενα σκαφάκια για εύκολο καθαρισμό από τα υπολείμματα του δολώματος
•Ειδική βάση για εύκολη απομάκρυνση του δολωματικού σταθμού για τον καθαρισμό της
θέσεώς του